• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

مرکز رادیولوژی شهریار

تماس بگیرید - 02154067