• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

پرسش و پاسخ از پزشکان مرکز

Filter:همهبی پاسخحل شدهبسته شدهUnanswered
استخدام
پاسخ داده شدهمدیریت سایت پاسخ 2 سال ago • 
526 views1 answers-1 votes
efw در سونوگرافی
بی پاسخمدیریت سایت پاسخ 3 سال ago • 
850 views1 answers0 votes
هر کمردردی نیازبه ام‌ ار ای دارد؟
بی پاسخ‌Behnam پرسیده شد 4 سال ago • 
607 views0 answers0 votes

قسمت دیدگاه بسته شده است.

تماس بگیرید - 02154067