• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

آدرس و اطلاعات تماس مرکز MRI کوثر

شماره تماس

02165271500 (ده خط فعال )

آدرس

استان تهران، شهرستان شهریار، خیابان ولعیصر، کوچه پروین اعتصامی پلاک 15 مرکز تصویربرداری کوثر

تماس بگیرید - 02154067