• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

میکروگنشیا

مقدمه

با سلام

بخش کیس هفته برای ارائه مقالات علمی موجود که توسط پزشکان مرکز بررسی و ارائه می گردد را ه اندازی گردید تا این اطلاعات میان همکاران ارائه شود.

اولین کیس رو با معرفی ناهنجاری میکروگنشیا

 

Fig.  Child with Pierre Robin sequence and normal condyles. Micrognathia and microgenia evident. (B) This patient with PierreRobin sequence has agenesis of both mandibular condyles

اشتراک گذاری :

مرکز تصویربرداری کوثر شهریار

بروزرسانی مرکز تصویربرداری وب سایت مرکز تصویربرداری کوثر شهریار

دیدگاه خود را بنویسید

تماس بگیرید - 02154067