• سایت در حال تکمیل سازی می باشد از صبوری شما سپاسگزاریم

فرم درخواست شغل (ارسال رزومه)

چنانچه مایل هستید تا توانایی ها و استعدادهای شما از سوی کارشناسان و پزشکان مجرب ما مورد ارزیابی قرار بگیرد، لطفا فرم زیر را پر نموده و درخواست خود را ارسال نمایید.
– ارائه اصل و کپی مدارک اعلام شده در این فرم زمان مراجعه حضوری الزامی می باشد.
اطلاعات پایه
سوابق تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی
سوابق کاری
محل کار فعلی یا قبلی
محل کار قبلی