سونوگرافی (Ultrasound )

سونوگرافی Ultrasound چیست

تصویربرداری پزشکی سونوگرافی (Ultrasound ) ایمن ترین راه تشیخص بدون جراحی می باشد. در این روش با استفاده از امواج فراصوت تصاویر متعدد از بدن انسان را به دست آورده تا برای تشخیص صحیح استفاده کنند.

در این مقاله به بررسی موارد زیر می پردازیم

تصویربرداری سونوگرافی عمومی ( General Ultrasound Imaging) چیست ؟

در سونوگرافی عمومی تصاویر نازک و پیوسته از بدن تشکیل می گردد. پیشرفته ترین حالت سونوگرافی حالت های داپلر (‌رنگی و سه بعدی )‌می باشد.

کاربردهای سونوگرافی

سونوگرافی به تشخیص انواع بیماری ها و ارزیابی آسیب وارد شده اعضای بدن کمک کند.

پزشکان برای تشخیص و ارزیابی مواردی که در ذیل اشاره شده استفاده می گردد‌ :‌

 

-  سونوگرافی عمومی (جنرال)

  • سونوگرافی شکم و لگن
  • سونوگرافی کبد
  • سونوگرافی رحم و تخمدان ها
  • سونوگرافی سطوح نرم ( نسج نرم )

- سونوگرافی تخصصی رنگی و عروق

  • سونوگرافی کالرداپلر بارداری

- سونوگرافی تخصصی کودکان

  • سونوگرافی هیپ نوزادان
  • سونوگرافی ریفلاکس (شکم نوزادان)

- سونوگرافی تخصصی مردان

  • سونوگرافی کالرداپلر بیضه

- سونوگرافی جنین ( بارداری )

- سونوگرافی تخصصی زنان

دیدگاه خود را بنویسید

تماس بگیرید - 02154067