• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی واژینال

در این نوع سونوگرافی با پروب مخصوص خود که اغلب توسط پزشک متخصص خانم صورت می گیرد لازم است توضیحاتی به شما مراجعین گرامی ارائه کنیم.

قبل از هر چیزی بدانیم که سونوگرافی ترانس واژینال چیست ؟‌

سونوگرافی ترانس‌ واژینال که سونوگرافی از واژن(معاینه داخلی) نامیده می شود که از روش‌های تصویربرداری پزشکی از لگن  است که توسط پزشک متخصص رادیولوژی برای معاینه‌ی عضو تناسلی بانوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اصل ، سونوگرافی از دستگاه تناسلی، معاینه‌ی رحم، لوله‌ی فالوپ، تخمدان‌ها، دهانه‌ی رحم و واژن را شامل می‌گردد.

 


مرکز تصویربرداری کوثر شهریار

بروزرسانی مرکز تصویربرداری وب سایت مرکز تصویربرداری کوثر شهریار

دیدگاه خود را بنویسید

تماس بگیرید - 02154067