• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

سونوگرافی قلب جنین

سونوگرافی قلب جنین

سونوگرافی قلب جنین در دوران بارداری انجام می شود.

عنوان های که میان مردم رایج شده است:

  • زمان شنیدن صدای قلب جنین در سونوگرافی
  • قلب جنین در زمان سونوگرافی، کی تشکیل می شود؟
  • سونوی تشکیل قلب جنین
اشتراک گذاری :

مدیریت سایت

تولید محتوا و مدیریت مطالب و نظرات وب سایت مرکز

دیدگاه خود را بنویسید

تماس بگیرید - 02154067