• سایت در حال تکمیل سازی می باشد از صبوری شما سپاسگزاریم

سونوگرافی غربالگری

مرحله اول

غربالگری NT

سونوگرافی غربالگری NT در 11 هفته الی 13 صورت میگیرد که توسط پزشک متخصص یا ماما درخواست داده می شود.
مرحله دوم

غربالگری آنومالی

سونوگرافی غربالگری آنومالی که در هفته های 17 الی 20 بارداری صورت می گیرد که توسط پزشک متخصص یا ماما درخواست داده می شود.
تماس بگیرید - 02154067