• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

سونوگرافی بیوفیزیکال چیست؟

سونوگرافی شبانه روزی شهریار

سونوگرافی بیوفیزیکال چه کاربردی دارد؟!

با سونوگرافی بارداری بیوفیزیکال، سلامت جنین در طول دوران بارداری سنجیده شده و این سونوگرافی با کنترل الکتریکی قلب  انجام می شود، که میزان ضربان قلب، تون عضلانی قلب، حرکات، تنفس و میزان مایع آمنیوتیک اطراف جنین اندازه گیری  می شود.

در ۳ ماهه اواخر بارداری انجام معوملا توسط پزشکان درخواست می شود که مرکز سونوگرافی کوثر به صورت شبانه روزی این خدمت را انجام می دهد، اما اگر احتمال آسیب جنین در دوران بارداری باشد، ممکن است در مابین هفته های ۲۸ تا ۳۴ بارداری انجام شود، زیرا در این بازه ی زمانی احتمال کاهش رشد جنین در رحم مادر وجود دارد و ممکن است بسیاری از مشکلات اتفاق بیفتد.

سونوگرافی بیوفیزیکال در مادرانی که بارداری عادی دارند و رشد جنین شان مشکلی ندارد، معمولا در هفته ۳۲ بارداری برای اولین بار و با نظر پزشک انجام می گیرد.

در برخی مادران که بارداری های آن جز باردارهای خطرناک هستند، ممکن است نیاز شود این سونوگرافی هر هفته یا ۲ بار در هفته در ۳ ماهه آخر انجام گیرد.

در مامایی نوین توصیه می شود آزمون بیوفیزیکال برای همه مادران انجام شود، به خصوص برای بررسی سلامت جنین در بارداری هایی که بیش از ۴۰ هفته طول کشیده است، اما جزو آزمون های استاندارد و معمول دوران بارداری نیست.

اگر وزن گیری جنین مناسب باشد و بارداری روند خوبی را طی کند، لزومی به انجام سونوگرافی بیوفیزیکال نیست.

کاربردهای سونوگرافی بیوفیزیکال
کاربردهای سونوگرافی بیوفیزیکال

مدیریت سایت

تولید محتوا و مدیریت مطالب و نظرات وب سایت مرکز

دیدگاه خود را بنویسید

تماس بگیرید - 02154067