• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی آنومالی بررسی بسیار تخصصی از  رشد نرمال(طبیعی) جنین و محل قرار گرفته جفت می باشد که زمان انجام آن بین 16 الی 28 هفته می باشد.

از نظر متخصصین معمولا بهترین زمان برای انجام این سونوگرافی هفته هیجدم (18 هفتگی جنین ) می باشد.

چرا سونوگرافی آنومالی انجام می شود؟

  • بررسی اندام های مختلف جنین، از جمله
  • تعیین جنسیت جنین
  • بررسی وضعیت و محل قرار گرفتن جفت
  • بررسی شریان های اصلی (سه شریان خونی ) در بندنافُ سرخرگ ها (‌دو عدد) و ورید (یک)
  • تعیین میزان مایع آمنیوتیک
  • بررسی وضعیت رشد اعضای بدن(HC,FL,AC) برای اطمینان از رشد نرمال جنین

بیشتر درباره سونوگرافی آنومالی بدانید

قسمت دیدگاه بسته شده است.

تماس بگیرید - 02154067