• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

رادیولوژی شبانه روزی

سری GXRSD با طراحی مدرن و پیشرفته خود ، تصاویر رادیوگرافی دقیق و شفاف با حداقل دز تابشی ایجاد می نماید
دستگاه رادیولوژی DRGEM

انجام رادیولوژی‌های ساده و اختصاصی مانند :

تصویربرداری از گرافی مری
معده ، کلانژیو گرافی
رتروگرید مجرا
هیستروسالپنگوگرافی(عکس رنگی از رحم)
آنتی گرید رتروگرید
RUG
IVP
سیستوگرافی
رتروگرید
عکس شکستگی از مفاصل (مچ،ساق، آرنج، بازو،شانه)

 

1389

راه اندازی بخش رادیولوژی

با استفاده از تجهیزات کامل بخش تصویربرداری رادیولوژی راه اندازی گردید

قسمت دیدگاه بسته شده است.

تماس بگیرید - 02154067