• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)

اطلاعات تماس

سراج عزیزی

شماره تماس

02165271500 (ده خط فعال )

آدرس

استان تهران، شهرستان شهریار، خیابان ولعیصر، کوچه پروین اعتصامی پلاک 15 مرکز تصویربرداری کوثر

تماس بگیرید - 02154067