• هستیم بر آن عهد که بستیم (سی تی اسکن شبانه روزی برای ارائه خدمات در این روزهای سخت فعال می باشد)
MRV ام ار ای ونوگرافی

ام آر آی ونوگرافی – Magnetic Resonance Venography (MRV)

ام آر آی ونوگرافی (MRV) یک نوع تصویربرداری پزشکی است که برای ترسیم رگ ها در بدن استفاده می شود.

رگ ها مسیرهای خونی هستند که خون را از اندام های بدن شما به قلب و اکسیژن را از ریه های شما باز می گرداند ، بنابراین خون با اکسیژن و مواد تاثیر گذار آغشته شده و به قلب بازگردانده می شود.

اما تصویربرداری مغناطیسی از رگ ها (MRV) چگونه کار می کند

شاید برای شما جالب باشد که بدانید این نوع تصویربرداری نیز با همان تجهیزات دستگاه ام آر آی صورت میگیرد. دستگاه ام آر آی که یک دستگاه بزرگ در زمینه کاری خود به شمار می رود که با میدان مغناطیسی کار می کند و برای این نوع تصویربرداری به کار برده می شود.  این دستگاه از تکنیک خاص و جذابی برای این نوع تصویربرداری استفاده می کند.

 


مرکز تصویربرداری کوثر شهریار

بروزرسانی مرکز تصویربرداری وب سایت مرکز تصویربرداری کوثر شهریار

دیدگاه خود را بنویسید

تماس بگیرید - 02154067